THÔNG BÁO – POUR INFORMATION

Kính thưa quý bác cô chú và anh chị em,
Chủ nhật ngày 10/11/2013 vào 15g30 tại Centre Culturel Bouddhique, 2 rue des Veyettes 35000 Rennes.
Ðại Ðức Thích Phước Tiến từ Việt Nam sẽ đến Rennes thăm quý bà con cộng đồng người Việt và sẽ có một buổi thuyết giảng nhân dịp Thầy sang Âu Châu.
Qua lời gọi của quý bác cao tuổi tại Rennes, hội Mầm Trẻ kính gửi lời thông báo nầy và mời quý vị đến dự buổi họp mặt với Thầy.
Xin quý vị vui lòng chuyển dùm Lời Mời đến với những ai không biết được thông tin nầy.
Mầm Trẻ
Bonjour,
Dimanche le 10/11/2013 à 15h30 au Centre Culturel Bouddhique, 2 rue des Veyettes 35000 Rennes.
A l’occasion de son voyage en Europe, le Vénérable Thích Phước Tiến du Vietnam viendra à la rencontre de la communauté vietnamienne de Rennes et donnera une conférence.
A la demande des personnes âgées vietnamiennes de Rennes, l’association Mầm Trẻ vous informe de sa prochaine venue et vous invite à le rencontrer.
Nous vous remercions de bien vouloir transmettre cette information à toute personne intéressée.
Mầm Trẻ