Cảm Tạ

roses-rougesCảm ơn quý bác cô chú, quý anh chị

Quý em, quý bạn, và các bé thiếu nhi

Từng tham gia nhiều, hay đóng góp một tí

Từ lúc Mầm Trẻ chập chững trong những bước đi

Thêm một sự hiện diện là thêm một niềm vui

Thêm một tham gia thì Hội có thêm một sức mạnh

Xin chân thành cám ơn những mạnh thường quân và những người tham gia

Mầm Trẻ