NGOẠI

Từ khi ra đi

Vĩnh biệt quê nhà

Nhiều năm đã qua

Bao lần mai nở

Khi chúng con đi

Gây nhớ ngoại già

Người nhìn phương xa

Mòn mỏi trong chờ

Nước mắt tuôn rơi

Nhớ từng đứa bé

Ngày nào quanh chơi

Nay đã xa vời

Nước mắt tuôn rơi

Ðêm nằm thỏ thẻ

Thương chúng ở nơi

Phương xa vời vợi

Ngậm ngùi chia ly

Sầu xa sân nhà

Thời gian thoảng qua

Thâm tình dang dở

Nặng bước ra đi

Mang nhớ ngoại già

Dù ở phương xa

Vẫn biết người chờ

Chúng con sẽ về, ngoại ơi chúng con sẽ về

Chúng con sẽ về để nhìn lại quê cũ ngày xưa

Chúng con sẽ về cho vơi đi thương nhớ vô ngần

Chúng con sẽ về để thực hiện lời nào đã hứa

Chúng con sẽ về cùng bên người quấn quýt quây quần

Chúng con sẽ về và ngoại ơi chúng con sẽ về

Chúng con sẽ về để vui được nhìn ngoại cười vui tươi