Recherche pour :
MẦM TRẺ XIN HÂN HOAN ĐÓN CHÀO

"Le bonheur le plus essentiel dans la vie, c'est d'avoir quelque chose à faire, d'avoir quelqu'un à aimer et d'avoir un rêve à atteindre" . "Hạnh phúc quan trọng nhất trong cuộc sống, là có một việc gì đó để làm, có một người nào đó để thương yêu và một giấc mơ để đạt được".

Tâm

Chử Tâm độc tự thế mà hay, Thành bại nên hư bởi chữ này, Tuổi trẻ gắng rèn già cố giữ, Cuộc đời gắn trọn cả vào đây

TẤM LÒNG

Trăm năm trước thì ta Chưa Có, Trăm năm sau có cũng như không, Cuộc đời Có Có Không Không, Trăm năm còn lại Tấm Lòng mà thôi