Tết 2014

Kính Chúc Tân Xuân

anh-tet

Nhân Dịp Xuân Mới

Kính Chúc Muôn Người

Trên Khắp Mọi Nơi

Đắc Phúc Đầy Lợi

**************

Mừng Đón Xuân Sang

Cung Chúc Thế Gian

Thịnh Vượng An Khang

Lộc Tài Vô Hạn

Très Bonne et Heureuse Année 2014

<Nous fêtons la fête du Tết le samedi 15 février 2014 à ST Gilles à partir de 19h00>