Tôi Không Thấy Tôi

Khi xưa chưa học Thiền,
Tôi luôn luôn thấy Tôi,
Từ sáng cho đến tối,
Không bao giờ quên … Tôi

Từ lúc đang nằm nôi,
Cái Tôi  đã có rồi,
Nếu không ai vỗ về,
Là tôi khóc thét thôi.

Sau đó, tôi lớn khôn,
Cái Tôi  càng tăng dần,
Tôi luôn muốn được hơn,
Nếu không, sẽ dỗi hờn.

Khi sống trong gia đình,
Tôi  muốn tôi làm chủ,
Khi tiếp xúc bên ngoài,
Tôi  vẫn muốn có oai.

Nhưng sau khi học Thiền,
Tôi thấy tôi đã sai,
Vì Cô tôi đã dạy,
Phiền não từ cái Tôi.

Cái Tôi  từ tâm ra,
Biết vậy chẳng lơ là,
Dẹp cái Tôi  đi thôi,
Vô Ngã là không Tôi.

Ghi Chú: Tôi Không Thấy Tôi

Chữ Tôi thứ nhất có nghĩa là « ta »

Chữ Tôi (đậm, nghiêng) thứ hai có nghĩa là cái « Ngã »

Như Thu